Meetinstrumenten

Met VIPLive Monitoring laat u eenvoudig online vragenlijsten invullen door de cliënt, behandelaar en andere betrokkenen. In de onderstaande tabel staan de meetinstrumenten uit de testotheek van VIPLive Monitoring. Wij hebben nauw contact met Akwa GGZ en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en voegen dan ook regelmatig nieuwe ROM lijsten toe.

Staat de door u gewenste lijst niet in onderstaand overzicht?
Geen zorgen, wij voegen de door u gewenste vragenlijsten graag toe aan VIPLive Monitoring.

 

Afkorting

Naam

Auteur

Categorie

Omschrijving

Kosten ex btw.

Rekenmethode

Beschikbare talen

Afkorting

Naam

Auteur

Categorie

Omschrijving

Kosten ex btw.

Rekenmethode

Beschikbare talen

4DKL

VierDimensionale KlachtenLijst

Berend Terluin

Klachten

De 4DKL wordt gebruikt om psychische klachten bij cliënten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie.

nntb

per afname

 

ABCL/18-59

Adult Behavior Checklist (18-59 jr)

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De Gedragsvragenlijst voor volwassenen van 18-59 jaar (ABCL; Adult Behavior Checklist for Ages 18-59) is een vragenlijst voor het vaststellen van vaardigheden, emotionele problemen en gedragsproblemen van volwassenen. De ABCL wordt ingevuld door iemand die de volwassene goed kent.

€ 1,30

per afname

 

ADP-IV

Assessment of Personality Diagnostic Questionnaire DSM-IV versie

Alexianen Zorggroep Tienen

Persoonlijkheid

De ADP-IV is een vragenlijst voor een therapeutisch georiënteerde diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen.

Gratis

 

 

AQ

Autisme-spectrum Quotiënt

Baron-Cohen et al., 2001, Cambridge Autism Research Centre

Gedrag / Symptomen

Het Autisme-spectrum Quotiënt (AQ) meet de symptomen die een indicatie geven voor een stoornis op het autismespectrum; het meet de mate van autistische eigenschappen bij volwassenen. 

Gratis

 

 

ARIJ

ARIJ

UvA. A. Vial, C. E. van der Put & M. Assink

Overig

De ARIJ is bedoeld om de directe onveiligheid van kinderen vast te stellen én om het risico op toekomstige kindonveiligheid te schatten. De ARIJ omvat onderdelen voor: Veiligheidstaxatie: hiermee wordt de directe onveiligheid van het kind vastgesteld, Risicotaxatie: hiermee wordt het risico op toekomstige kindonveiligheid ingeschat, Dynamische risicotaxatie: het dynamisch risicoprofiel geeft aan in hoeverre het risico op toekomstige kindonveiligheid kan worden verlaagd met ingrijpen in de risicofactoren die de ARIJ meet. Het profiel kan ook worden gebruikt om vooruitgang te monitoren in een zorgtraject.

Gratis

 

 

ASR/18-59 jaar

Adult Self Report/18-59 jaar

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De zelf in te vullen vragenlijst voor volwassenen van 18-59 jaar voor het vaststellen van vaardigheden, emotionele problemen en gedragsproblemen bij volwassenen.

€ 1,30

per afname

 

ASV_I

Autisme Spectrum Vragenlijst - Informantenrapportage

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

De Autisme Spectrum Vragenlijst bestaat uit 24 vragen. Deze vragen hebben betrekking op symptomen die kenmerkend zijn voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen zijn in de ASV ondergebracht in de volgende twee dimensies: Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG).

€ 4,12

per afname

 

ASV_Z

Autisme Spectrum Vragenlijst - Zelfrapportage

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

De Autisme Spectrum Vragenlijst bestaat uit 24 vragen. Deze vragen hebben betrekking op symptomen die kenmerkend zijn voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De symptomen zijn in de ASV ondergebracht in de volgende twee dimensies: Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV) en Vreemde, Afwijkende Gedragingen (VAG).

€ 4,12

per afname

 

AVL

ADHD vragenlijst

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

De AVL is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vervolgens kan in kaart worden gebracht in welke mate aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.

€ 4,12

per afname

 

BAI

Beck Anxiety Inventory

Pearson

Angst

De BAI vragenlijst is een korte beoordeling van 21 vragen waarmee de ernst en het niveau van angst kan worden gemeten bij volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar.

€ 1,27

per afname

 

BDHI-D

Buss-Durke Hostility Inventory Dutch

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag

De BDHI is een zelfrapportage-instrument voor het vaststellen van iemands hostiliteit en neiging tot agressief gedrag.

€ 4,12

per afname

 

BDI-II-NL

Beck Depression Inventory-Second Edition

Pearson

Klachten

De BDI-II is een korte zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de ernst van depressie bij volwassenen en adolescenten.

€ 2,50

per afname

 

BPM-P/6-18

Brief Problem Monitor (6-18jr)

ASEBA

Gedrag / Symptomen

Beknopte Probleemmonitor - Ouderformulier voor 6-18 jaar (BPM-P) is een korte vragenlijst voor het beoordelen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen.

€ 1,30

per afname

 

BPRS-E

Brief Psychiatric Rating Scale Extended versie

Nederlandse versie: AMC, Amsterdam, P. Dingemans

Klachten

De BPRS meet de klachten en symptomen bij volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Het oorspronkelijke instrument van 16 items is in meerdere fases uitgebreid tot 24 items, de BPRS-E.

Gratis

 

 

BRIEF-2 - Ouderversie 2020

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning-2 - Oudervragenlijst 2020

Hogrefe Uitgevers BV

Gedrag / Emotie

De BRIEF is geschikt om inzicht te krijgen in executieve problematiek bij screening, diagnostiek en behandeling van kinderen van 5-17 jaar. Executieve functiestoornissen komen voor bij kinderen met uiteenlopende neurologische, psychologische en psychiatrische aandoeningen, zoals leerstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel en prematuriteit. Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving. De BRIEF-2 is de in 2020 ge-update versie van de BRIEF. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,70

per afname

 

BRIEF-2 - Leraarrapportage 2020

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning-2 - Leraarrapportage 2020

Hogrefe Uitgevers BV

Gedrag / Emotie

Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving. De BRIEF-2 is de in 2020 ge-update versie van de BRIEF. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen 

€ 6,70

per afname

 

BRIEF-2 - Zelfrapportage 2020

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning-2 - Zelfrapportage 2020

Hogrefe Uitgevers BV

Gedrag / Emotie

Met de BRIEF-2 kan dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies beoordeeld worden in de thuis- en schoolomgeving. De BRIEF-2 is de in 2020 ge-update versie van de BRIEF. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,70

per afname

 

BRIEF-A (inf)

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning - Adult (Informantenlijst)

Hogrefe Uitgevers BV

Gedrag / Emotie

Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,70

per afname

 

BRIEF-A (zelf)

Behavior Rating Inventory of Executive Functioning - Adult (Zelfrapportage)

Hogrefe Uitgevers BV

Gedrag / Emotie

Met behulp van de BRIEF-A kunnen de executieve functies bij volwassenen in kaart gebracht worden tijdens screening, diagnose en behandeling, of coaching. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,70

per afname

 

BSI

Brief Symptom Inventory (verkorte versie van de SCL-90-R)

Pearson

Klachten / Verslaving

De BSI is een multidimensionale klachtenlijst en scoring voor psychische en / of lichamelijk symptomen.

€ 0,90

per cliënt per jaar

Engels

CAN

Camberwell Assessment of Needs

PriSM (M. Phelan, M. Slade, G. Dunn, F. Holloway, G. Strathdee, G. Thornicroft en T. Wykes). Vertaling: Disciplinegroep Psychiatrie, Rijksuniversiteit Groningen ism Vakgroep Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam

Overig

De CAN is een instrument die de behoeften van mensen met psychische problemen in kaart brengt.

Gratis

per afname

 

CBCL/ 6-18

Child Behavior Checklist (6-18jr)

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De CBCL/6-18 is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind.

€ 1,30

per afname

 

CBCL/1,5-5

Child Behavior Checklist (1,5-5jr)

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De CBCL/1,5-5 is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over gedrag en moeilijkheden van een kind.

€ 1,30

per afname

 

CBSA

Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten

Pearson

Gedrag / Emotie

Met de Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten kan op gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competenties van jongeren op zes specifieke gebieden als van het globaal gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf.

€ 2,39

per afname

 

CBSK

Competentie Belevingsschaal voor Kinderen

Pearson

Gedrag / Emotie

De CBSK is bedoeld om bij kinderen van acht tot twaalf jaar vast te stellen hoe zij hun eigen vaardigheden op een aantal belangrijke levensgebieden inschatten en hoe zij hun globaal gevoel van eigenwaarde beoordelen.

€ 2,39

per afname

 

CDI-2 ouder

Children's Depression Inventory oudervragenlijst

Hogrefe Uitgevers BV

Depressie

Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren. De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 4,30

per afname

 

CDI-2 zelf

Children's Depression Inventory zelfrapportagelijst jongere

Hogrefe Uitgevers BV

Depressie

Screeningsvragenlijst voor depressie bij kinderen en jongeren. De CDI-2 is een betrouwbare en valide vragenlijst waarmee bij kinderen en jongeren tot en met 21 jaar op depressieve symptomen gescreend kan worden. De resultaten kunnen gebruikt worden als handvat bij een diagnostisch interview en bij het opstellen van een behandelplan. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 4,30

per afname

 

CERQ-jeugd

CERQ-jeugd (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire)

DATEC

Overig

De CERQ meet 9 verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

€ 3,69

per afname

 

CFQ

Cognitive Failure Questionnaire

D.E. Broadbent (1982) Nederlandse versie door H. Merkelbach (1996), Ponds (1998)

Overig

De CFQ is een zelfrapportage instrument die werd ontworpen om mentale achteruitgang te beoordelen.

Gratis

 

 

CGI

Clinical Global Impression Scale

Nederlandse vertaling: AZG Groningen/ Nolen, W.A.

Overig

De CGI kan worden gebruikt voor het bijhouden van de vooruitgang van de cliënt en de respons op de behandeling.

Gratis

 

 

CQi AKWA-VZ-AMB

CQ-index AKWA GGZ en Versavingszorg Ambulant

AKWA GGZ

Cliënttevredenheid

Deze CQi meet ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheids- of verslavingszorg.

Gratis

 

Engels, Turks

CQi-GGZ-VZ-KL

CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Klinisch

AKWA GGZ

Cliënttevredenheid

Deze CQi meet ervaringen met de klinische geestelijke gezondheids of verslavingszorg.

Gratis

 

 

C-TRF

Caregiver-Teacher’s Report Form

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De C-TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren.

€ 1,30

per afname

 

DAPP Screening (DAPP-SF)

Dimensionele assessment van persoonlijkheidspathologie inclusief screeningsversie (Dimensional Assessment of Personality Pathology - Short Form)

Hogrefe Uitgevers BV

Persoonlijkheid

De DAPP-screening wordt gebruikt om persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 8,20

per afname

 

DAPP-SF-A

Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten

Hogrefe Uitgevers BV

Persoonlijkheid

De DAPP-SF-A geeft een uitgebreide en klinisch relevante beschrijving van dimensies van persoonlijkheidspathologie bij jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar. Bij de DAPP-SF-A staan specifieke kenmerken van persoonlijkheidspathologie centraal, in plaats van algemene diagnoses. De vragenlijst kan gebruikt worden in het kader van screening, diagnostiek of monitoring van verandering. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 2,80

per afname

 

DASS21

Depression Anxiety Stress Scale-21 (MATE-10)

Lovibond & Lovibond, NLse vertaling door Dr. Edwin de Beurs

Klachten / Verslaving

De DASS21 is een verkorte versie van de DASS42. De lijst meet klachten van stemmingstoornis, angststoornis en stress, zoals dat bijvoorbeeld bij een aanpassingsstoornis (burnout) kan spelen.

Gratis

 

 

DERS

Difficulties in Emotion Regulation Scale

Gratz, K.L., & Roemer, L.

Gedrag / Symptomen

De DERS is een vragenlijst voor adolescenten en volwassenen bedoeld om moeilijkheden in de emotieregulatie te meten.

Gratis

 

 

DIVA-5-NL 

DIVA-5 Nederlands

DIVA Foundation

Gedrag / Symptomen

Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen obv DSM-5 criteria

€ 4,95

per afname

 

DIVA-5-NL-ID

DIVA-5-ID Nederlands

DIVA Foundation

Gedrag / Symptomen

Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen met een verstandelijke beperking obv DSM-5 criteria

€ 4,95

per afname

 

DTAD

Decision Tool Angststoornis, Dwangstoornis en PTSS

TOPGGz en iMTA

Overig

Een Decision Tool is een beknopt instrument dat door behandelaren in enkele minuten kan worden ingevuld. De score geeft direct aan wat de meest optimale behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. De Decision Tools zijn ontwikkeld om de indicatiestelling voor hoogspecialistische ggz te ondersteunen en objectiveren. Deze Decision Tool is ontwikkeld om op een eenvoudige wijze onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Gratis

 

 

DTE

Decision Tool Eetstoornissen

TOPGGz en iMTA

Eetstoornissen

Decision Tools zijn hulpmiddelen die deze klinische besluitvorming over de meest kansrijke behandelsetting voor volwassen patiënten kunnen ondersteunen. Het is een hulpmiddel voor de indicatiestelling. De Decision Tool is niet ontwikkeld als zelfrapportagevragenlijst voor patiënten.

Gratis

 

 

ECR-R

Experiences in Close Relationships - revised

Fraley, Waller & Brennan, 2000; Nederlandse vertaling door Van de Houwen

Gedrag / Symptomen

De ECR-R meet individuele verschillen in hechting op de dimensies hechtingsangst en hechtingsvermijding. De ECR-R bestaat uit 36 items met een 7-puntsschaal.

Gratis

 

 

EDE-Q

Eating Disorder Examination Questionnaire

Fairburn, C.G. & Beglin, S.J. (1994)

Eetstoornissen

De vragenlijst meet de kernpathologie van eetstoornissen over de afgelopen 28 dagen.

Gratis

 

 

EDE-Q 6.0 2014

Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0 - 2014

Nauta, Hospers, Kok & Jansen (2000)

Eetstoornissen

De EDE-Q is een zelfrapportage-vragenlijst die afgeleid is van het interview Eating Disorder Examination (EDE). De vragenlijst bestaat uit 22 items, verdeeld in vier subschalen; lijnen, piekeren over eten, piekeren over lichaamsvormen en piekeren over gewicht. Gemeten wordt het aantal dagen waarop deze voorkomen. Naast de bovenstaande schaalscores is er ook een totaalscore.

Gratis

 

 

EDI(-II)

Inventarisatie van eetstoornissymptomen (Eating Disorder Inventory)

Hogrefe Uitgevers BV

Eetstoornissen

De EDI-II is een zelfrapportagelijst waarmee symptomen van eetstoornissen in kaart kunnen worden gebracht. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,75

per afname

 

EDI-3

Eating Disorder Inventory - 3

Hogrefe Uitgevers BV

Eetstoornissen

De EDI-3 brengt de kenmerken van eetstoornissen en de psychologische processen die daarachter schuilgaan in kaart bij jongeren en volwassenen van 13 tot 39 jaar. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,75

per afname

 

EDIZ

Ervaren Druk door Informele Zorg

Pot, A.M., van Dyck, R., en D.J.H. Deeg

Overig

De EDIZ is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst om de belasting van mantelzorgers van mensen met dementie te meten.

Gratis

 

 

EDY-Q en P-EDY-Q

Eating Disorders in Youth-Questionnaire

Hilbert, A. & van Dyck, Z.

Eetstoornissen

De Eating Disturbances in Youth-Questionnaire (EDY-Q) is een zelfrapportagelijst voor jongeren tussen de 8 en 13 jaar voor het detecteren van restrictieve eetstoornissen die kenmerkend zijn voor ARFID. De EDY-Q bestaat uit 14 items, waaronder twee vragen over pica en herkauwstoornissen en 12 items die drie mogelijke presentaties van ARFID behandelen (emotionele stoornis door voedselvermijding, selectief eten en functionele dysfagie). Voor ouders is er de P-EDY-Q.

Gratis

 

 

EQ

Empathy Quotient

S. Baron-Cohen, Cambridge Autism Research Centre

Gedrag / Symptomen

De EQ is ontwikkeld om de empathie te meten en de score op drie schalen: cognitieve empathie, emotionele empathie en sociale vaardieheden.

Gratis

 

 

EQ-5D

EuroQol Five Dimensional Questionnaire

EuroQol Group

Kwaliteit van Leven

Meet de score op vijf gezondheidsniveaus (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/ongemak en angst/depressie).

Gratis

 

 

Exit jongere

EXIT-vragenlijst jongere

Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon

Cliënttevredenheid

De Exit vragenlijst kan aan het eind van de begeleiding worden ingezet om de clienttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Met deze lijst worden de mening en beleving van de client in kaart gebracht.

Gratis

 

 

Exit ouders

EXIT-vragenlijst ouders

Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon

Cliënttevredenheid

De Exit vragenlijst kan aan het eind van de begeleiding worden ingezet om de clienttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Met deze lijst worden de mening en beleving van de ouders van de client in kaart gebracht.

Gratis

 

 

FARE

Forensisch Ambulante Risico Evaluatie

Dr. J.E. van Horn, M.J. Eisenberg MSc, dr. Y.H.A. Bouman, F.J.A.C. van den Hanenberg MSc, dr. C.E. van der Puten, Prof. dr. S. Bogaerts

Forensisch

De FARE wordt gebruikt om actuarieel en klinisch het recidiverisico voor terugval in delictgedrag (algemene recidive) vast te stellen en op basis van de dynamische risicofactoren de behandelvoortgang te monitoren.

Gratis

 

 

FARE-2

Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - 2

Dr. J.E. van Horn, M.J. Eisenberg MSc, dr. Y.H.A. Bouman, F.J.A.C. van den Hanenberg MSc, dr. C.E. van der Puten, Prof. dr. S. Bogaerts

Forensisch

De FARE-2 heeft tekstuele verbeteringen en daarnaast zijn drie actuariële risicoclassificaties toegevoegd.

Gratis

 

 

FEEL-KJ

Vragenlijst over emotieregulatie bij kinderen en jongeren

Hogrefe Uitgevers BV

Gedrag / Emotie

Het doel van de FEEL-KJ is om de strategieën in kaart te brengen die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,40

per afname

 

FIT-60

Flexibiliteits Index Test

Tim Batink, Gijs Jansen & Hubert de Mey

Klinisch

De FIT is een instrument waarmee in kaart kan worden gebracht hoe flexibel u in het leven staat.

Gratis

 

 

GAF

Global Assessment of Functioning Scale

 

Overig

GAF-score is een maat waarmee het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt aangeduid in de vorm van een score tussen 0 en 100.

Gratis

 

 

GDS 30

Geriatric Depression Scale 30

Sheikh & Yesavage (1986)

Klachten

De GDS is een zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg.

Gratis

 

 

GDS

Global Deterioration Scale

Reisberg (1983)

Overig

Het instrument wordt gebruikt door zorgverleners om de progressie van de ziekte van Alzheimer te meten.

Gratis

 

 

GDS-15

Geriatic Depression Scale (15 items)

Sheikh & Yesavage (1986)

Klachten

De GDS is een zelfrapportage lijst die gebruikt wordt om depressie te identificeren in de ouderenzorg.

Gratis

 

 

GGZ-jeugd (jongere)

GGZ-Jeugdthermometer (jongeren vanaf 12jr)

Trimbos Instituut, GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de jongere wordt ervaren.

Gratis

 

 

GGZ-jeugd (ouder)

GGZ-Jeugdthermometer (ouders)

Trimbos Instituut, GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de jongere wordt ervaren.

Gratis

 

 

GGZ-T naaste

GGZ-Thermometer voor naastbetrokkenen

Trimbos Instituut en GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door naastbetrokkenen van de cliënt wordt ervaren.

Gratis

 

 

GGZ-T volw

GGZ-Thermometer (volwassenen)

Trimbos Instituut en GGZ Nederland

Cliënttevredenheid

De GGZ-T geeft een indruk hoe de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door de (ouders van de) cliënt wordt ervaren.

Gratis

 

 

GKS-II

Gezinsklimaatschaal

Pearson

Relatie

De GKS-II geeft inzicht in de wijze waarop de leden van een gezin het gezinsklimaat beleven.

€ 1,96

per afname

 

GPE/GEE 1 & 2 items

Global Perceived Effect / Globaal ervaren effectscore

Hudak PL, Wright JG.

Overig

Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: 'In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?' Indien de behandelaar tevens geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling kan de GPE met 2 items worden toegepast.

Gratis

 

 

GSES

General Self-Efficacy Scale

Schwarzer R, Jerusalem M. Nederlandse versie: Teeuw B, Schwarzer R, Jerusalem M

Overig

De General Self-Efficacy Scale betreft een unidimensionale vragenlijst die meet hoe iemand in het algemeen omgaat met stressoren/moeilijke situaties in het leven. In tegenstelling tot andere schalen die optimisme meten, gaat de General Self-efficacy Scale expliciet over iemands zelfvertrouwen dat zijn of haar acties verantwoordelijk zijn voor succesvolle uitkomsten oftewel dat men controle heeft over uitdagende eisen die de omgeving stelt.

Gratis

 

 

GVL

Gezinsvragenlijst

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

Met de GVL kan de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald worden. De GVL geeft aan waar het gezin mogelijk tekort schiet, wat de risico's zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen.

€ 4,12

per afname

 

HADS

Hospital Anxiety and Depression Scale

GL-Assessments

Klachten

De HADS wordt gebruikt om de niveaus van angst en depressie die de patiënt in een ziekenhuis setting ervaart te bepalen.

€ 0,65

per afname

 

HAQ-DI

De Nederlandse consensus Health Assessment Questionnaire Disability Index

Stanford University Californië

Klachten

De Nederlandse consensus Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI) is de Nederlandse vertaling van de Engelstalige Health Assessment Questionnaire (HAQ) van de Universiteit van Stanford. Tot consensus is besloten omdat er 3 soortgelijke vragenlijsten beschikbaar waren en dit voor verwarring zorgde. De HAQ-DI is een door de patiënt zelf in te vullen vragenlijst, die beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten van het algemeen dagelijks leven (ADL) meet. Doelgroep: hoewel de vragenlijst niet ziekte-specifiek is, is deze opgesteld en gevalideerd voor patiënten met reumatische aandoeningen

Gratis

 

 

HKT-R

Historische, Klinische en Toekomstige - Revisie

Marinus Spreen, Eddy Brand, Paul Ter Horst & Stefan Bogaerts

Forensische screening

Deze HKT-R is een risicotaxatie-instrument voor klinisch opgenomen forensische patiënten.

Gratis

 

 

HoNOS 65+

Health of the Nation Outcome Scales 65+

Vertaling: Tonnie Staring, Jolanda Stobbe & Niels Mulder (2003)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van ouderen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

 

 

HoNOS Ca

Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Staring, Hofman & Mulder (2003)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van kinderen en adolescenten met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

 

 

HoNOS for

Health of the Nation Outcome Scales - forensisch

Dr. Sjoerd Sytema, UMCG, UCP, RGOc, Groningen

Forensisch

De HoNOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

 

 

HoNOS+Addendum

Health of the Nation Outcome Scales +Addendum

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

 

 

HoNOS-12

Health of the Nation Outcome Scales - oud

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

 

 

HoNOS-12

Health of the Nation Outcome Scales - nieuw

Royal College of Psychiatrists (1996). Vertaling: Niels Mulder, Jacques Loos, André Wierdsma en Hilde Poodt (2001)

Klachten

De HONOS wordt gebruikt om de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen met een ernstige psychische aandoening te meten.

Gratis

 

 

HRSD-17

Hamilton Rating Scale for Depression

VUB-Press, Brussel

Klachten

De HRSD-17 is een vragenlijst die gebruikt wordt om een indicatie van depressie te verstrekken. Het kan diensen als een leidraad om het herstel te evalueren.

Gratis

 

 

IDS-SR

Inventory of Depressive Symptomatology

Altrecht GGZ

Klachten

De IDS-SR is een zelfrapportage lijst en kan worden gebruikt voor het screenen van depressie.

Gratis

 

 

I.ROC

Individual Recovery Outcomes Counter

Penumbra

Kwaliteit van leven

De I.ROC meet mentaal welzijn/herstel met behulp van 12 vragen, onderverdeeld in 4 onderwerpen; thuis, mensen, kansen, empowerment. Licenties en kosten voor de I.ROC kunnen worden aangevraagd door te mailen naar hello@irocwellbeing.com. (Engelstalig)

Via uitgever

Per behandelaar

Engels

Kidscreen 27 - kind

Kidscreen 27 - kind

Kidscreengroep, University Medical Center Hamburg-Eppendorf

Klachten

De Kidscreen 27 meet de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De vragenlijst is ontwikkeld als een kortere versie van de Kidscreen-52 met een minimum aan informatieverlies en met goede psychometrische eigenschappen.

Gratis

 

 

Kidscreen27 - ouder

Kidscreen27 - ouder

Kidscreengroep, University Medical Center Hamburg-Eppendorf

Klachten

De Kidscreen 27 meet de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren. De vragenlijst is ontwikkeld als een kortere versie van de Kidscreen-52 met een minimum aan informatieverlies en met goede psychometrische eigenschappen.

Gratis

 

 

KKL

Korte Klachten Lijst

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Klachten

De KKL is een zelfrapportage vragenlijst die een indicatie geeft voor de mate van iemands psychisch welbevinden.

€ 1,53

per afname

 

LAV

Lichaams-attitude Vragenlijst

Probst, M., van Coppenolle, H., & Vandereycken, W.

Eetstoornissen / Overig

De LAV richt zich op de subjectieve beleving en de houding ten opzichte van het eigen lichaam bij patiënten met een eetstoornis. De LAV maakt onderscheid tussen negatieve waardering van de lichaamsomvang, gebrek aan vertrouwdheid met het eigen lichaam, algemene ontevredenheid met het lichaam en een restfactor.

Gratis

 

 

LEC-5

Life Events Checklist voor de DSM-5 (+Citerium A)

Stichting Centrum '45

Overig

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van ingrijpende en/of stressvolle gebeurtenissen en beoordeling van het A Criterium van PTSS volgens de DSM-5. De LEC-5 wordt afgenomen in combinatie met de PCL-5 (PTSS Checklist voor de DSM-5).

Gratis

 

Engels, Frans

LOT-R

Life Orientation Test-Revised

Schreier, et al. (J Pers Soc Psychol 1994;67:1063-78)

Overig

De LOT-R is ontwikkeld om individuele verschillen in algemene optimisme versus pessimisme beoordelen.

Gratis

 

 

LQOL

Limburg Quality of Life

Maastrichtse Zorgmonitor Van Os, Delespaul

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven

Gratis

 

 

LS/CMI

Level of Service / Case Management Inventory

MHS. D.A. Andrews, Ph.D., James L. Bonta, Ph.D., en J. Stephen Wormith, Ph.D

Forensisch

Dit instrument is ontworpen om te helpen bij de toepassing van de minst restrictieve en minst bezwarende interpretatie van sanctionering van criminele activiteiten, en om dynamische risico-/behoeftegebieden vast te leggen die via programma's aangepakt kunnen worden, met de bedoeling het risico op recidive zoveel mogelijk te beperken.

Gratis

 

 

MANSA Nwh

Manchester Kwaliteit van Leven Vragenlijst - Nieuwenhuizen

© Ch. Van Nieuwenhui...

Kwaliteit van leven

De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen.

Gratis

 

 

MANSA-12-vn

Manchester Short Assessment of Quality of Life (Versie van Nieuwenhuizen)

Van Nieuwenhuizen

Kwaliteit van leven

De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen. In de MANSA-12vn zijn 4 items over veiligheid en vriendschap achterwege gelaten.

Gratis

 

 

MANSA-16

Manchester Short Assessment of Quality of Life

Stefan Priebe, Peter Huxley, Susan Knight, Sherrill Evans (1999). Nederlandse vertaling: Afdeling Sociale Psychiatrie, Disciplinegroep Psychiatrie Universiteit Groningen (2002) (Wiersma)

Kwaliteit van leven

De MANSA is een multidimensionale vragenlijst ontwikkeld met het doel de kwaliteit van het leven vast te stellen.

Gratis

 

Engels

MATE 2.2

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie

Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007)

Verslaving

De MATE is ontwikkeld voor het vaststellen van patiëntkenmerken bij verslaving. Er is een herziene versie van de MATE beschikbaar waarin veranderingen zijn doorgevoerd in module 1 en module 4.

Gratis

 

 

MATE 2.1

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie

Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007)

Verslaving

De MATE is ontwikkeld voor het vaststellen van patiëntkenmerken bij verslaving.

Gratis

 

 

MATE-Crimi-nl 2.1

Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie

G. Schippers en T. Broekman

Verslaving

De MATE-Crimi bestaat uit de MATE en een aanvulling van twee onderdelen. De MATE is bedoeld voor personen met alcohol-, drugs- of gokproblemen die ook crimineel gedrag vertonen, waarvoor ze in aanraking zijn (geweest) met justitie. In een niet-justitieel karakter kan de MATE-Crimi ook gebruikt worden om de aanwezigheid van crimineel gedrag vast te stellen. De twee aanvullende modules (die van de MATE de MATE-Crimi maken) betreffen de NEXUS (een beoordelingsinstrument naar de samenhang van strafbaar gedrag en middelengebruik) en de MfT-C (een zelfinvulvragenlijst die de motivatie voor hulp of behandeling vaststelt).

Gratis

 

 

MATE1: Middelengebruik

MATE-1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie

Schippers, G.M., Broekman, T.G., & Buchholz, A. (2007)

Verslaving

De MATE Module 1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie meet het gebruik van middelen over de afgelopen 30 dagen en het hele leven. Het gebruik wordt gemeten in aantal dagen, jaren en de hoeveelheid op een kenmerkende gebruiksdag.

Gratis

 

 

MHC-SF

Mental Health Continuum-Short Form

Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T., ten Klooster, P.M., & Keyes, C.L.M. (2011)

Kwaliteit van leven

De Mental Health Continuum-SF is een zelfrapportage-vragenlijst die positieve geestelijke gezondheid meet. De MHC-SF bestaat uit veertien items die betrekking hebben op de volgende schalen: emotioneel welbevinden, sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden. Naast deze schaalscores is er ook een totaalscore.

Gratis

 

 

MHQoL

Mental Health Quality of Life

Leona Hakkaart en Frédérique van Krugten, © Erasmus University Rotterdam

Kwaliteit van leven

De Mental Health Quality of Life vragenlijst (MHQoL) is een gestandaardiseerd instrument voor het meten van kwaliteit van leven dat specifiek voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen is ontwikkeld.

Gratis

 

 

MINI-S

Mini International Neuropsychiatric Interview - Simplified

Overbeek & Schruers

Persoonlijkheid / Symptomen

De MINI-S werd ontwikkeld voor psychiaters en psychologen met een gedegen kennis van de DSM-5. Het instrument kan gebruikt worden bij personen vanaf 17 jaar. De MINI-S is onderverdeeld in modules, elke module staat voor de beoordeling van een of meerdere diagnoses en de DSM-5 of ICD-10 codering. Het is niet noodzakelijk om ieder persoon alle modules voor te leggen. Bij elk interview worden modules gekozen afhankelijk van de doelstelling, de klinische vraagstelling en de relevantie van de beoordeling voor die persoon.

Gratis

 

 

Mini-SCL

Mini-Symptom Checklist

Hogrefe Uitgevers BV

Klachten

De Mini-SCL is de verkorte versie van de SCL-90-S. Het is een screeningsvragenlijst waarmee veel voorkomende klachten op een snelle en betrouwbare manier in kaart kunnen worden gebracht. De lijst bestaat uit 18 items met de schalen Angst, Depressie, en Somatisatie en een totaalscore. Er zijn representatieve Nederlandse populatienormen (2019) beschikbaar.

€ 1,56

Per afname

 

MOAS+

Modified Overt Aggresssion Scale +

Engelstalige versie: Kay, Wolkenfeld & Murrill, 1988; Crocker, Mercier, e.a., 2006

Agressie

De MOAS+ is een uitgebreide versie van de MOAS.

Gratis

 

 

MI

Mobile Inventory

Chambless, D.L. , 1985; Nederlandse vertaling door de Beurs, E. , 1995

Klachten

De Mobility Inventory meet de mate van vermijding terwijl de patiënt alleen is of wanneer de respondent vergezeld wordt door iemand anders. De lijst omvat een reeks activiteiten of situaties die vaak worden vermeden door patiënten met paniekstoornis en agorafobie.

Gratis

 

 

MSI-BPS

McLean Screeningslijst voor Borderline persoonlijkheidsstoornis

Schuppert et al. (2007)

Screening / Symptomen

Screening van borderline symptomen

Gratis

 

 

NEO-FFI-3

NEO Five Factory Inventory

Hogrefe Uitgevers BV

Persoonlijkheid

De NEO bestaat uit zelfrapportagelijsten waarop de invuller aangeeft in hoeverre hij/zij het eens is met stellingen over zichzelf, zoals ‘Ik houd mijn spullen netjes en schoon’. De NEO-FFI-3 is de verkorte variant van de NEO-PI-3. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 9,20

per afname

 

NIAS

Nine Item Arfid Screening

Zickgraf & Ellis. Nederlandse geautoriseerde vertaling: Mulkens, Kroes en Neimeijer

Eetstoornissen

De NIAS is een kort multidimensionaal instrument om ARFID-geassocieerd eetgedrag te meten. De screener bestaat uit 9 vragen die beantwoord worden op een 6 punts Likertschaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens.

Gratis

 

 

NOSIK

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index - verkort

Pearson

Overig

De NOSIK is een screeningsinstrument waarmee de stressbeleving van ouders in de opvoeding van een kind in kaart kan worden gebracht.

€ 2,53

per afname

 

NPST

Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test

Pearson

Persoonlijkheid

De NPST is een persoonlijkheidsvragenlijst waarmee drie persoonlijkheidsaspecten worden gemeten: Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering.

€ 3,11

per afname

 

NKPV

Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst (NKPV) is een persoonlijkheidsvragenlijst voor de klinische praktijk. U brengt hier klinisch relevante persoonlijkheidskenmerken mee in kaart bij volwassen cliënten in de ggz.

€ 5,31

per afname

 

NPV-2

Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De NPV-2 meet enkele hoofddimensies van de persoonlijkheid, om op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen. De test is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz, het onderwijs en HRM.

€ 8,25

per afname

 

NPV-2R

Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (Revised)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De NPV-2-R is een herziening van de veelgebruikte persoonlijkheidstest NPV-2. De NPV-2-R is een zelfrapportagevragenlijst voor het meten van persoonlijkheidseigenschappen bij adolescenten en volwassenen.

€ 5,31

per afname

 

NPV-J-2

Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De NPV-J-2 is bedoeld voor kinderen en jongeren. Het meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid om op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen. De NPV-J-2 is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz en het onderwijs.

€ 5,89

per afname

 

NPV-J-3

Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (3)

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De NPV-J-3 is met 90 items een ingekorte versie van de NPV-J-2. Daarnaast worden er bij de NPV-J-3 vier subschalen onderscheiden. Verder zijn er voor de NPV-J-3 in 2019 nieuwe normen verzameld, waarbij extra aandacht is besteed aan het includeren van voldoende kinderen met een migratieachtergrond. De NPV-J-3 is bedoeld voor kinderen en jongeren. Het meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid om op grond daarvan het gedrag van mensen te voorspellen. De NPV-J-3 is te gebruiken voor het meten van persoonlijkheid in de ggz en het onderwijs.

€ 5,89

per afname

 

NRV

Nederlandse Relatie Vragenlijst

Pearson

Relaties

De NRV meet vijf belangrijke aspecten van intieme relaties; de totaal score zegt iets over de relatiekwaliteit.

€ 2,67

per afname

 

NVE

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag

Hogrefe Uitgevers BV

Eetstoornissen

De NVE kan worden ingezet bij het vaststellen van specifieke typen eetproblemen, zodat de juiste behandelingsstrategie kan worden bepaald. Inzicht verkrijgen in de oorzaken van overeten en zo een bijdrage leveren aan de individuele diagnostiek. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 6,70

per afname

 

NVL

Nijmeegse Vragenlijst

van Doorn P, Colla P, Folgering H

Klachten

De Nijmeegse Vragenlijst (NVL) wordt gezien als een maat voor 'functionele ademklachten'. De NVL is een vragenlijst bestaande uit de 16 meest voorkomende klachten bij een Dysfunctionele Ademhaling (DA) (voor 2000 ook wel hyperventilatiesyndroom genoemd). Elke klacht kan beoordeeld worden op een 5 punt schaal (nooit-zelden-soms-vaak-zeer vaak). De NVL weerspiegelt voornamelijk de subjectieve, psychische dimensie van de ademhaling en de reactie van de ademhaling op stress.

Gratis

 

 

OBVL

OpvoedingsBelasting VragenLijst

Praktikon

Kinderen en Jeugd

Ouderlijke stress. De OBVL is een vragenlijst voor ouders waarmee de opvoedingsbelasting kan worden gemeten.

€ 1,30

per afname

 

OKIV-R M

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

€ 4,12

per afname

 

OKIV-R O

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

€ 4,12

per afname

 

OKIV-R V

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst- Revised

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Relatie

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

€ 4,12

per afname

 

OQ-45

Outcome Questionnaire

OQ Measures

Klachten

Klachten en Symptomen. De OQ-45 wordt gebruikt voor het meten van lichamelijke klachten en algemeen functioneren.

€ 0,95

per cliënt per jaar

Engels, Frans, Duits

PCL-5

PTSS Checklist voor de DSM-5

Stichting Centrum '45

Overig

Zelfbeoordelingsvragenlijst voor de inventarisatie van aanwezigheid en ernst PTSS symptomen en een indicatie voor PTSS volgens de DSM-5.

Gratis

 

Engels, Frans

PCS

Pain Catastrophizing Scale

Crombez G, Vlaeyen J

Gedrag / Symptomen

Het catastroferen van pijn beïnvloed de manier hoe mensen pijn ervaren. Er wordt geneigd naar het vergroten van de dreigingswaarde van een pijnprikkel en een gevoel van hulpeloosheid in de aanwezigheid van pijn. Ook is er sprake van een onvermogen om pijngerelateerde gedachten te voorkomen of te remmen rondom een pijnlijke gebeurtenis. De Pain Catastrophizing Scale maakt gebruik van een 5-puntsschaal om de pijnervaring van een adolescenten en volwassenen vast te stellen. Het is daarbij uniek dat de persoon op het moment van afname geen pijn hoeft te ervaren.

Gratis

 

 

PID

Personality Inventory for DSM-5

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De PID-5 is een screeningsinstrument om een beeld te krijgen van mogelijke pathologische persoonlijkheidskenmerken.  

2,05

per afname

 

PMT

Prestatie Motivatie Test

Pearson

Persoonlijkheid

De PMT meet drie persoonlijkheidskenmerken die grotendeels bepalend zijn voor de productiviteit en de houding ten opzichte van werk.

€ 13,40

per afname

 

PMT-K

Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

Pearson

Persoonlijkheid

De Prestatie Motivatie Test voor kinderen is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid.

€ 5,28

per afname

 

PMT-K-2

Prestatie Motivatie Test voor Kinderen 2

Pearson

Persoonlijkheid

Bij de herziening van de PMT-K is het taalgebruik van de vragen gemoderniseerd en vernieuwd. Een aantal verouderde items zijn vervangen. Daarnaast is nieuwe data verzameld om normen te bepalen en is validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek gedaan.

€ 5,28

per afname

 

Positieve Gezondheid Volwassenentool

Positieve Gezondheid Volwassenentool

iPH

Kwaliteit van Leven

Deze tool is een gespreksinstrument. Het helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is.

nntb

 

 

Positieve Gezondheid Eenvoudige tool

Positieve Gezondheid Eenvoudige tool

iPH

Kwaliteit van Leven

Deze tool is een gespreksinstrument. Het helpt bespreken en kiezen wat voor een persoon belangrijk is. Dit begeleidingsdocument geeft tips en handvaten hoe een gesprek te voeren met volwassenen die moeite hebben met (begrijpend) lezen.

nntb

 

 

PRAFAB

PRAFAB scorelijst

Mulders AFP, Vierhout ME

Klachten

De PRAFAB-scorelijst staat voor Protection, Amount, Frequency, Adjustment en Bodyimage. De vragenlijst brengt de incontinentieproblemen van een patiënt in kaart. Er wordt een evaluatie gemaakt op het gebied van hoeveelheid en frequentie van urineverlies, het incontinentiemateriaal, hinder door het incontinentieprobleem en de houding van de patiënt ten opzichte van het incontinentieprobleem.

Gratis

 

 

PQ-16

Prodromal Questionnaire

Helga Ising, Marleen Rietveld, Rachel Loewry & Mark van der Gaag.

Gedrag/symptomen

De Ervaringenlijst is bedoeld om te screenen op subklinische psychotische symptomen die kunnen wijzen op een verhoogd risico op een psychotische stoornis (in de literatuur wordt dit omschreven als ‘at risk mental state’ oftewel ARMS).

Gratis

 

Engels

QIDS-SR NL

Quick Inventory of Depressive Symptomatology

Nederlandse vertaling: Altrecht GGZ

Klachten

De QIDS-SR is de verkorte versie van de IDS-SR. De lijst kan worden gebruikt voor het screenen van depressie.

Gratis

 

 

QoC

Quality of Care

Delespaul, Bak, & van Os

Cliënttevredenheid

De lijst beoordeelt de tevredenheid over de professionele door middel van een 7-puntsschaal.

Gratis

 

 

RAND-36 v1.0

RAND 36-Item Health Survey versie 1.0

RAND Health (EN), UMCG /SHARE (NL)

Kwaliteit van leven

De RAND-36 is een verkorte versie van de RAND Health Insurance Study Questionnaire. De RAND-36 wordt gebruikt voor het meten van ervaren gezondheid of gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Gratis

 

 

RFQ-8

The Reflective functioning Questionnaire 8

Fonagy et al.

Gedrag / Emotie

De Reflective Functioning Questionnaire is een korte zelfrapportagevragenlijst die de mate van het vermogen om onszelf en anderen te begrijpen in kaart brengt in termen van opzettelijke mentale toestanden, zoals gevoelens, verlangens, wensen, doelen en attitudes.

Gratis

 

 

SAFE

Subtle Avoidance Frequency Examination

Cuming, Rapee, Kemp, Abbott, Peters, & Gaston, 2009; Nederlandse vertaling door Voncken & Dibbets, 2015

Klachten

De SAFE-vragenlijst is bedoeld om de beoordeling van veiligheidszoekende gedragingen bij cliënten te vergemakkelijken. De lijst omvat 32 gedragingen die vaak voorkomen bij cliënten die angstig of gespannen zijn.

Gratis

 

 

SAPROF

Structured Assessment of Protective Factors for violence risk

SAPROF international

Forensische screening

De SAPROF kan gebruikt worden als risicotaxatie-instrument voor geweld in de forensische psychiatrie. Daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg etc) kan de SAPROF een waardevol instrument vormen voor het in kaart brengen van aanwezige beschermende factoren.

€ 2,00

per afname

 

SAS-K

Sociale Angstschaal voor Kinderen

Pearson

Klachten

De Sociale AngstSchaal voor Kinderen is een zelfrapportage vragenlijst waarmee de mate van sociale angst bij een kind vastgesteld kan worden.

€ 2,24

per afname

 

SCARED-jeugd

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders

Boom uitgevers

Angst

Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten. De SCARED-NL vragenlijst meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen die volgens de DSM-IV-TR bij kinderen en adolescenten (7-19 jaar) kunnen voorkomen.

€ 3,24

per afname

 

SCARED-ouder

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders

Boom uitgevers

Angst

Zie SCARED-jeugd. De ouder versie wordt ingevuld door de ouder over het kind.

€ 3,24

per afname

 

SCID-5-PV

Screener voor SCID-5-P Gestructureerd Klinisch Interview

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

Het SCID-5-P (voorheen SCID-II) is een semigestructureerd diagnostisch interview voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C en de classificatie 'andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen'. Om bij het afnemen van het interview tijd te besparen is naast het SCID-5-P Interview ook een Vragenlijst (SCID-5-PV) voor zelfrapportage beschikbaar, die als screeningsinstrument gebruikt kan worden.

€ 2,58

per afname

 

SCID-5-SV

Screener voor SCID-5-S Gestructureerd Klinisch Interview

Boom uitgevers

Persoonlijkheid

De SCID-5-S Vragenlijst (SCID-5-SV) is een zelfrapportage-vragenlijst die als screeningsinstrument kan worden gebruikt om bij het afnemen van de SCID-5-S tijd te besparen. Wanneer de SCID-5-SV is ingevuld kunt u deze gebruiken om te bepalen welke onderdelen van de SCID-5-S u tijdens het interview over kunt slaan.

€ 2,58

per afname

 

SCL-90

Symptom Checklist

Pearson

Klachten

De SCL-90 is een zelfbeoordelingsschaal die lichamelijke en psychische klachten meet voor het screenen van psychopathologie.

€ 3,09

per cliënt per jaar

 

SCL-90-S

Multidimensionale vragenlijst over psychische en lichamelijke klachten

Hogrefe Uitgevers BV

Klachten

De SCL-90-S brengt de psychische en lichamelijke klachten in kaart die mensen ervaren. Op basis van een zelfrapportage wordt inzicht gegeven in de aanwezigheid en ernst van diverse symptomen. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 1,56

per afname

 

SCQ Huidige toestand

Vragenlijst Sociale Communicatie

SIG

Autisme

De SCQ screent op symptomen geassiceerd met autisme spectrum stoornis (ASS).

€ 1,10

per afname

 

SCQ Levensloop

Vragenlijst Sociale Communicatie

SIG

Autisme

De SCQ screent op symptomen geassiceerd met autisme spectrum stoornis (ASS).

€ 1,10

per afname

 

SDQ jongeren 11- 17 jaar

Strenghts and Difficulties Questionnaire

Goodman

Gedrag / Symptomen

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet.

€ 0,50

per afname

 

SDQ leerkrachten 4-16 jarigen

Strenghts and Difficulties Questionnaire

Goodman

Gedrag / Symptomen

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet.

€ 0,50

per afname

 

SDQ ouders 4-16 jarigen

Strenghts and Difficulties Questionnaire

Goodman

Gedrag / Symptomen

De SDQ is een korte screeningslijst die de psychische problematiek en vaardigheden bij kinderen meet.

€ 0,50

per afname

 

SEV

Sociaal-Emotionele Vragenlijst

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

Met de SEV kan aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en leerkrachten worden bepaald in hoeverre kinderen en jongeren gedrags- en ontwikkelingsproblemen ervaren op sociaal- en emotioneel gebied.

€ 7,43

per afname

 

SIG

Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag

Pearson

Gedrag / Symptomen

De SIG heeft als doel de spanning die een bepaalde situatie bij een persoon oproept te meten, om vervolgens te meten hoe vaak zo'n situatie zich voordoet.

€ 5,09

per afname

 

SIPP-118

Severity Indices of Personality Problems

De Viersprong

Persoonlijkheid

De SIPP-118 is een zelfrapportage lijst. De vragenlijst is erop gericht om de ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen te meten.

Gratis

 

 

SIPP-SF

Severity Indices of Personality Problems - Short Form

De Viersprong

Persoonlijkheid

De SIPP-SF is de verkorte vorm van de SIPP-118 en is bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. De vragenlijst is erop gericht om de ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen te meten.

Gratis

 

 

SMI

Schema Mode Inventory

Young, Arntz, Atkinson, Lobbestael, Weishaar en Klokman

Diagnostiek

De SMI bevat 124 items en meet de aanwezigheid van 14 modi. De SMI is meet verschillendepsychometrische gebieden

Gratis

 

 

SNAQ

Short Nutritional Questionnaire

Kruizenga HM, Seidell JC et al.

Eetproblemen

De SNAQ © is een checklist, waarmee de mate van ziektegerelateerde ondervoeding bij patiënten in het ziekenhuis of in de ouderenzorg vastgesteld kan worden. Deze lijst is ontwikkeld voor gebruik in de acute zorg. In de ouderenzorg wordt gebruik gemaakt van een aangepast versie: de SNAQRC. De SNAQ© bestaat uit 3 vragen over onbedoeld gewichtsverlies, verminderde eetlust en het gebruik van drink- of sondevoeding in de afgelopen tijd. Per vraag wordt gescoord op een driepunts- of tweepuntsschaal. Aan de totaalscore zijn gewenste interventies gekoppeld. Het invullen kost minder dan 5 minuten per patiënt.

Gratis

 

 

SPSY JV12-18

Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Jongerenversie 12-18 jarigen

Trimbos-instituut

Gedrag / Symptomen

Klachten en Symptomen. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. In het geval jongeren (12-18) wordt tevens gevraagd naar alcohol- en drugsgebruik.

Gratis

 

 

SPSY OV12-18

Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Ouderversie 12-18 jarigen

Trimbos-instituut

Gedrag / Symptomen

Klachten en Symptomen. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken. In het geval jongeren (12-18) wordt tevens gevraagd naar alcohol- en drugsgebruik.

Gratis

 

 

SPSY OV4-11

Screeningsinstrument Psychische stoornissen - Ouderversie 4-11 jarigen

Trimbos-instituut

Gedrag / Symptomen

Klachten en Symptomen. De vragenlijst bestaat uit de SDQ en additionele vragen gericht op eetstoornissen, zelfdestructief gedrag en psychotische kenmerken.

Gratis

 

 

SQ-48

Symptom Questionnaire

LUMC Afdeling Psychiatrie

Klachten

Klachten en Symptomen. De Symptom Questionnaire meet algemene psychopathologie (angst, depressie, somatische klachten, sociale fobie, agorafobie, agressie, cognitieve klachten). Daarnaast desgewenst tevens functioneren: werk en vitaliteit.

Gratis

 

Engels, Turks

SRS-2 ( 4jr/18jr)

Screeningslijst voor Autismespectrumstoornissen

Hogrefe Uitgevers BV

Persoonlijkheid

De Nederlandstalige bewerking van de SRS-2 brengt bij kinderen (4 tot 18 jaar) de ernst van sociale beperkingen in kaart die gepaard gaan met autismespectrumstoornissen. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 5,20

per afname

 

SRS-A zelf

SRS-A Zelfrapportage. Screeningslijst voor Autismespectrumstoornissen

Hogrefe Uitgevers BV

Screening

De SRS-A is een vragenlijst gericht op de verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 5,20

per afname

 

SRSA-I

SRS-A Informantenlijst. Screeningslijst voor Autismespectrumstoornissen

Hogrefe Uitgevers BV

Screening

De SRS-A is een vragenlijst gericht op de verschillende dimensies van interpersoonlijk gedrag, communicatie en repetitief/stereotiep gedrag die kenmerkend zijn voor autismespectrumstoornissen. Licenties voor Hogrefe vragenlijsten kunnen worden aangevraagd door te mailen naar administratie@hogrefe.nl

€ 5,20

per afname

 

TCI

Temperament en Karakter Vragenlijst

DATEC

Persoonlijkheid

De TCI is gebaseerd op Cloninger’s “Psychobiologische theorie van persoonlijkheid”. De vier temperamentschalen meten die aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk erfelijk beïnvloed worden, automatisch zijn, onbewust de leerprocessen beïnvloeden en al vroeg in de kinderjaren geobserveerd kunnen worden. De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit be-ïnvloeden en het verwerven van een bewust zelfconcept.

€ 7,57

per afname

 

TDT

Transdiagnostische Decision Tool

TOPGGz en iMTA

Overig

Een Decision Tool is een beknopt instrument dat door behandelaren in enkele minuten kan worden ingevuld. De score geeft direct aan wat de meest optimale behandelsetting is voor de patiënt: specialistische ggz of hoogspecialistische ggz. De Decision Tools zijn ontwikkeld om de indicatiestelling voor hoogspecialistische ggz te ondersteunen en objectiveren. De Transdiagnostische Decision Tool kan worden gebruikt door behandelaren in de curatieve ggz in de intakefase of wanneer tijdens de behandeling onvoldoende resultaat wordt geboekt. Het is een hulpmiddel voor de indicatiestelling. Deze Decision Tool is gevalideerd voor SSS en PTSS.

Gratis

 

 

TRF/6-18

Teacher's Report Form

ASEBA

Gedrag / Symptomen

De TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren.

€ 1,30

per afname

 

UBOS-A

Utrechtse Burnout Schaal - Algemeen

Pearson

Klachten

De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

€ 1,90

per afname

 

UBOS-C

Utrechtse Burnout Schaal - Cliënten

Pearson

Klachten

De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

€ 1,90

per afname

 

UBOS-L

Utrechtse Burnout Schaal - Leraren

Pearson

Klachten

De UBOS meet de mate van burnout en is in staat om werknemers met burnoutklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van diegenen met andere psychiatrische klachten.

€ 1,90

per afname

 

UCL'93

Utrechtse Coping Lijst

Pearson

Coping

De UCL kan worden ingezet om te bepalen hoe iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen.

€ 1,62

per afname

 

UCL-R

Utrechtse Coping Lijst

Pearson

Coping

De UCL-R is de herziene editie en meet copinggedrag, oftewel de manier waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen. De UCL is in te zetten bij personen van 14 t/m 68 jaar. 

€ 2,75

per afname

 

VFO

Vragenlijst Fundamentele Onthechting

Bohn Stafleu van Loghum (BSL)

Gedrag / Symptomen

Het doel van de VFO is het bepalen in hoeverre kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar gedragingen vertonen die duiden op een fundamenteel gebrek aan sociale en emotionele binding.

€ 4,12

per afname

 

VGFO

Vragenlijst voor Gezinsfunctioneren voor Ouders

Praktikon

Diagnostiek

De VGFO is een door ouders in te vullen vragenlijst om problemen binnen het gezin in kaart te brengen. De lijst bestaat uit 63 uitspraken, waarbij de ouder aangeeft in hoeverre elke uitspraak op hem of haar van toepassing is. Aspecten die aan bod komen zijn: Basiszorg, sociale contacten, opvoedingsvaardigheden, jeugdbeleving, veiligheid in het gezin, individueel functioneren en partnerrelatie.

€ 1,30

per afname

 

VISK

Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen

Boom uitgevers

Gedrag / Symptomen

De VISK is ontwikkeld om sociaal probleemgedrag van kinderen met (mildere) varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen te omschrijven.

€ 3,43

per afname

 

VKP

Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid

DATEC

Persoonlijkheid

De VKP meet twaalf persoonlijkheidsstoornissen volgens DSM-IV en 9 stoornissen volgens ICD-10.

€ 7,57

per afname

 

WAV-12 / WAV-S

Werkalliantie vragenlijst

Vertommen & Vervaeke

Overig

De WAV geeft een evaluatie van de emotionele band tussen de cliënt en de therapeut. Ook meet het de mate van overeenstemming met betrekking tot theraptiedoelen en -taken.

Gratis

 

 

WHOQoL BREF & WHOQoL-100

World Health Organisation Quality of Life

World Health Organization

Kwaliteit van leven

De WHOQoL beoordeelt de perceptie van individuen en hun positie in het leven in de context van de cultuur en waardesystemen waarin zij leven en in relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en zorgen.

Gratis

 

 

Y-ROC

Youth Recovery Outcomes Counter

Penumbra

Kwaliteit van leven

De Y.ROC is ontwikkeld voor kinderen en jongeren en geeft behandelaren inzicht in het persoonlijk herstel van de client aan de hand van 12 indicatoren van welzijn. De uitkomst draagt bij aan richting geven van de behandeling. 

Via uitgever

Per behandelaar

Engels

Young DIVA-5-NL

Young DIVA-5 Nederlands

DIVA Foundation

Gedrag / Symptomen

Diagnostisch Interview voor ADHD bij kinderen en jongvolwassenen (leeftijd 5-17 jaar) obv DSM-5 criteria

€ 4,95

per afname

 

YSR (11-18)

Youth Self Report 11-18

ASEBA

Gedrag / Symptomen

Met de YSR kan de visie van de jongere zelf op het eigen probleemgedrag en de eigen vaardigheden in kaart worden gebracht.

€ 1,30

per afname

 

YSQ

Young Schema Questionaire

Young, Arntz, Atkinson, Lobbestael, Weishaar, Van Vreeswijk en Klokman

Persoonlijkheid

De YSQ is een vragenlijst die 16 cognitieve schemata meet: onderwerping, afhankelijkheid, deprivatie, emotionele geremdheid, kwetsbaarheid, meedogenloze normen, mislukking, onvolmaaktheid, rechten opeisen, sociale ongelijkheid, sociaal isolement, verlating, verstrengeling, wantrouwen, zelfcontrole en zelfopoffering.

Gratis

 

 

YSQ-S3

Young Schema Questionaire

Young, Arntz, Atkinson, Lobbestael, Weishaar, Van Vreeswijk en Klokman

Persoonlijkheid

De YSQ-S3 is flink ingekort t.o.v. eerdere versies (90 items ipv 205). Ook meet de YSQ-S3 alle 18 schema’s die in het handboek van Young, Klosko & Weishaar (2005) worden vermeld, dus inclusief Bestraffendheid, Negativisme/pessimisme en Goedkeuring/erkenning zoeken. Het schema Sociale ongewenstheid, dat nog wel in de YSQ-2 was opgenomen, bleek op basis van factor analyses weinig betrouwbaar en is daarom als apart schema uit de nieuwe versie verwijderd.

Gratis

 

 

ZRM

Zelfredzaamheid-Matrix

GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam

Overig

De ZRM is een instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen.

Gratis

 

 

ZRM 2017

Zelfredzaamheid-Matrix 2017

GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam

Overig

De ZRM is een instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen.

Gratis

 

 

ZRM jeugd 2020

Zelfredzaamheid-Matrix jeugd 2020

GGD Amsterdam en Gemeente Rotterdam

Overig

De ZRM is een instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen. Naast de Zelfredzaamheid-Matrix jeugd 2020, bevat deze lijst ook het ZRM-supplement: Huishouden (bestaande uit 11 domeinen). In de vragenlijst wordt de mogelijkheid geboden om het supplement over te slaan.

Gratis

 

 

ZVAH

Zelfrapportage Vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit

J.K. Buitelaar en J.J.S. Kooij

Gedrag / Symptomen

De ZVAH is een gedragsvragenlijst voor (jong)volwassenen. Het meet het gedrag dat overeenkomt met de ADHD-symptoomclusters aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit volgens DSM-IV criteria. De 23 vragen worden dmv zelfrapportage zowel beantwoord voor de huidige volwassenheid als voor de kindertijd van de cliënt. De ZVAH is bedoeld voor: de screening van mogelijke problemen met aandacht en hyperactiviteit/impulsiviteit, diagnose van ADHD (mits aanvulling met andere gegevens) en het aangeven van de richting bij behandeling.

Gratis

 

 

ZVAH - ouders

Zelfrapportage Vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit - versie ouders

J.K. Buitelaar en J.J.S. Kooij

Gedrag / Symptomen

De ZVAH is een gedragsvragenlijst voor (jong)volwassenen. Het meet het gedrag dat overeenkomt met de ADHD-symptoomclusters aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit volgens DSM-IV criteria. Bij de versie voor de ouders worden de 23 vragen beantwoord door de ouder over de kindertijd het kind. De ZVAH is bedoeld voor: de screening van mogelijke problemen met aandacht en hyperactiviteit/impulsiviteit, diagnose van ADHD (mits aanvulling met andere gegevens) en het aangeven van de richting bij behandeling.

Gratis

 

 

ZVAH - partner

Zelfrapportage Vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit - versie partner

J.K. Buitelaar en J.J.S. Kooij

Gedrag / Symptomen

De ZVAH is een gedragsvragenlijst voor (jong)volwassenen. Het meet het gedrag dat overeenkomt met de ADHD-symptoomclusters aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit volgens DSM-IV criteria. Bij de versie voor de partner worden de 23 vragen beantwoord door de partner van de cliënt over de cliënt mbt de afgelopen 6 maanden. De ZVAH is bedoeld voor: de screening van mogelijke problemen met aandacht en hyperactiviteit/impulsiviteit, diagnose van ADHD (mits aanvulling met andere gegevens) en het aangeven van de richting bij behandeling.

Gratis